Koliko katolika živi danas u svijetu?

Broj katolika u svijetu, svećenika, laika, časnih sestara…

Prema posljednjim statističkim podacima, na svijetu je 31. prosinca 2013. živjelo 1,253.926.000 katolika što iznosi 17,68 posto cjelokupnog svjetskog stanovništva.

Istraživanje je objavila Fides, informativna agencija Papinskog vijeća za misije, na Svjetski dan misija, a riječ je o statistici koju objavljuju redovito, pri čemu uvijek objavljuju podatke za pretprošlu godinu. Istraživanje tako ove godine pokazuje da je broj katolika u godinu dana tijekom 2013. porastao za više od 25 milijuna. Najviše u Americi (oko 15 milijuna), te u Africi (7,5 milijuna) i Aziji (2,1 ,milijun). U Europi taj se broj održava na postojećem. U postotku, broj katolika na svijetu porastao je za 0,09 posto.

Broj svećenika nije porastao tako značajno kao broj laika i krajem 2013. iznosio je 415.348, samo za tisuću više nego godinu prije. To bi značilo kako na jednog svećenika ide oko 13.752 vjernika. Pad broja svećenika zabilježen je u Europi (-2283), ali u Aziji, Africi i Americi taj je broj porastao. Dijecezanskih svećenika je 280.532, a redovnika 134,816. Ukupan broj redovnica je 693.575, pri čemu taj broj, nažalost, konstantno pada.

Fides je naveo i broj biskupa – ukupno ih je na svijetu 5.173, od toga 3.945 dijecezanskih svećenika i 1.228 redovnika. Stalnih đakona je 43.195, svjetovnih misionara 367.679, a katehista 3.157.568.

Istodobno, Katolička Crkva vodi 73.263 vrtića na svijetu s 6.963.669 djece, 96.822 osnovnih škola s 32.254.204 učenika, 45.699 srednjih škola s 19.407.417 učenika. Crkva također skrbi za 2.309.797 srednjoškolaca i 2.727.940 studenata.

Što se tiče karitativnog rada, Crkva upravlja s 5.034 bolnice, 16.627 ambulanti, 611 domova za osobe oboljele od gube, 15.518 domova za starije i bolesne osobe, 9.770 sirotišta, 12.082 jaslica, 14.391 bračnih savjetovališta, 3.896 centara za socijalnu rehabilitaciju i 38.256 drugih institucija koje se bave društveno korisnim radom.

preuzeto sa: www.frama-posusje.com

Please wait...