Isus u Hramu – prezentacija za vjeronauk u 4. razredu

Prezentacija Isus u Hramu obogaćena je sa dva video zapisa za vjeronauk. Prati gradivo prema udžbeniku za vjeronauk u 4. razredu osnovne škole.