Isus u Hramu – pps i video zapis za vjeronauk u 4. razredu

Isus u Hramu – prezentacija za vjeronauk u 4. razredu

Prezentacija Isus u Hramu obogaćena je sa dva video zapisa za vjeronauk. Prati gradivo prema udžbeniku za vjeronauk u 4. razredu osnovne škole.


Putem ponuđenog linka možete preko internet servisa You Tube pregledati ulomak animiranog filma “Dvanaestogodišnji isus u Hramu” u trajanju 3 i pol minute.

Putem ponuđenog linka preko You Tube kanala možete pogledati kratki ulomak igranog filma “Isusovo prikazanje u Hramu”. Trajanje 2 minute. Korisno za vjeronauk u četvrtom razredu osnovne škole.

Please wait...