Posted in IGRE MEMORIJE (MEMORY GAME) - VJERONAUK interaktivna vježba - došašće Božić KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO ON-LINE IGRE ZA VJERONAUK sv. Barbara

Sveta Barbara – memory interaktivna vježba

pročitaj...
Posted in interaktivna vježba - došašće Božić KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO ON-LINE IGRE ZA VJERONAUK sv. Barbara

Sveta Barbara – klizna slagalica

Sveta Barbara Sliding Puzzle » sliding block puzzles

pročitaj...
Posted in interaktivna vježba - došašće Božić KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO ON-LINE IGRE ZA VJERONAUK sv. Barbara

Sveta Barbara – on-line vježba spajanje parovapročitaj...
Posted in interaktivna vježba - došašće Božić KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO ON-LINE IGRE ZA VJERONAUK sv. Barbara

Sveta Barbara – on-line osmosmjerka

Sveta Barbara Word Search Puzzle » word search maker

pročitaj...
Posted in INTERAKTIVNE PUZZLE KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO ON-LINE IGRE ZA VJERONAUK sv. Barbara

Sveta Barbara mučenica – on-line puzzle

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO sv. Barbara

Molitva svetoj Barbari za dobru smrt

Sveta djevice Barbaro, kad si svjedočila za svetu vjeru Isusovu svojom krvlju, onda ti je premilostivi Isus obećao da će oni koji te zazivaju u…

pročitaj...
Posted in DOŠAŠĆE I BOŽIĆ KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO sv. Barbara VIDEO ZAPISI ZA VJERONAUK

Sveta Barbara – kratki dokumentarni film

pročitaj...
Posted in DOŠAŠĆE I BOŽIĆ KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO sv. Barbara

Sveta Barbara mučenica

Sveta Barbara 4. prosinac blagdan je Svete Barbare, jedne od adventskih glasnica koja nam naviješta Božić, a ujedno je i jedna od 14 svetaca pomoćnika…

pročitaj...