Sveta Barbara mučenica

Sveta Barbara

4. prosinac blagdan je Svete Barbare, jedne od adventskih glasnica koja nam naviješta Božić, a ujedno je i jedna od 14 svetaca pomoćnika u nevolji. Zaštitnica je vatrogasaca, rudara i dobre smrti, seljaci ju zazivaju za nevremena da ih zaštiti od groma i vatre, u ratovima Barbaru su u pomoć zvali i artiljerci, što je svakako vezano uz životopis ove svetice. O svemu tome nema puno pouzdanih podataka, ali zato postoji pučka legenda.

Prema legendi, Barbara bijaše kćerka Dioskorusa, bogatog trgovca i plemića u gradu Nikomediji u Maloj Aziji, lijepa, inteligentna i načitana. Kako je bila lijepa, čuvao ju je kao dragulj želeći je udati za bogatog prosca. Prije nego je otišao na dulje putovanje, zatvorio ju je u toranj s dva prozora. Kad se vratio, našao je na tornju probijen treći prozor, a na pragu njemu mrski znak križa. Barbara mu je hrabro priznala da je ona dala učiniti oboje: tri prozora, da je podsjećaju na tajnu Presvetog Trojstva, a križ, da je podsjeća na otkupljenje. Tajno je prešla na kršćanstvo. Otac koji je bio poganin, pobjesnio je od gnjeva i htio nju ubiti. Uspjela je na čudesan način pobjeći u planine, gdje se sakrivala dok je nije odao jedan pastir. Zatočili su je i mučili, no rane su svaki put čudesno zacjeljivale. Na kraju je osuđena na smrt. Po nalogu suda, njen otac osobno joj je odrubio glavu. Ubrzo nakon toga, pogodila ga je munja i umro je. Njena mučenička smrt dodatno potiče vjernike kao primjer prave vjere koja vječno cvate kao mlada i uvijek zelena livada.

Običaji vezani uz blagdan Sv. Barbare
Na blagdan Sv. Barbare u nekim krajevima sije se na tanjurić božićna pšenica, koja proklije, zazeleni se i postaje božićni ures. Drugdje, pšenica se sije devet dana kasnije, na blagdan Sv. Lucije. U zemljama njemačkog govornog područja na blagdan Sv. Barbare odreže se grančica s trešnje, stavi u vodu i na toplo da procvjeta do Božića. Tako Sveta Barbara simbolizira proljeće usred zime, kao svetac uslijed svijeta svoju vjeru i predanost Bogu.
Njena ljepota ovjekovječena je i u likovnoj umjetnosti, gdje je prikazana s mačem i kaležem u ruci te kulom ispod nogu.

tekst preuzet sa: www.sveosvemu.com

SVETA BARBARA – kviz sa 14 pitanja o sv. Barbari mučenici iz prvih stoljeća kršćanstva

SVETA BARBARA – jednostavna puzzla za printanje za učenike s poteškoćama

Kratki dokumentarni film o svetoj Barbari.

Digitalni kviz sa četrnaest pitanja na temu svete Barbare mučenice.

SVETA BARBARA MUČENICADigitalna slagalica (puzzla) slike svete Barbare mučenice sa simbolima: kalež, palma, toranj u kojem je bila zatočena.

Digitalna vježba memory na temu svete Barbare.

.

Digitalna vježba spajanja parova. Zadatak: spoji osam parova slika svete Barbare.

Molitva svetoj Barbari za dobru smrt Sveta djevice Barbaro, kad si svjedočila za svetu vjeru Isusovu svojom krvlju, onda ti je premilostivi Isus obećao da će oni koji te zazivaju u pomoć biti oslobođeni od nagle i nepripravne smrti. Učini, dakle, pomoćnice moja, da se Isus spomene prolivene djevičanske krvi i žarke ljubavi tvoje te po dobrostivom obećanju svojem ne dopusti da duša moja izađe iz tijela prije nego se očisti pravom ispovijedi i Presvetim se oltarskim sakramentom okrijepi za put u vječnost. Amen.
Please wait...