Posted in INTERAKTIVNE PUZZLE KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO ON-LINE IGRE ZA VJERONAUK VJERONAUK - UČENJE KROZ IGRU

Svijeća – klizna slagalica

Svije�a Sliding Puzzle » Propofs sliding puzzle

pročitaj...
Posted in INTERAKTIVNE PUZZLE KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO ON-LINE IGRE ZA VJERONAUK sveci

Sveta Klara Asiška – interaktivna puzzla

pročitaj...
Posted in INTERAKTIVNE PUZZLE KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO ON-LINE IGRE ZA VJERONAUK

Sveti Toma apostol – on-line puzzle za vjeronauk

Sveti Toma apostol, interaktivne puzzle za vjeronauk i slobodno vrijeme. Složi on-line sliku s mozaikom svetoga Tome Isusova učenika.

pročitaj...
Posted in INTERAKTIVNE PUZZLE KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO ON-LINE IGRE ZA VJERONAUK SVETI ANTE

Bazilika sv. Ante u Padovi – on-line puzzlepročitaj...
Posted in INTERAKTIVNE PUZZLE KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO ON-LINE IGRE ZA VJERONAUK SRCE ISUSOVO - VJERONAUK

Presveto srce Isusovo – puzzle za vjeronauk

pročitaj...
Posted in BLAŽENA DJEVICA MARIJA INTERAKTIVNE PUZZLE KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO ON-LINE IGRE ZA VJERONAUK

Gospa od Kamenitih vrata – puzzlepročitaj...
Posted in INTERAKTIVNE PUZZLE KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO

Sveti Florijan – on-line puzzle

pročitaj...
Posted in INTERAKTIVNE PUZZLE KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO ON-LINE IGRE ZA VJERONAUK sveci

Sveti Josip – on-line puzzle 2

Puzzle za vjeronauk “sveti Josip” – slika prikazuje sveca na dječji način.

pročitaj...
Posted in BLAŽENA DJEVICA MARIJA INTERAKTIVNE PUZZLE KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO

Gospa Lurdska – on-line puzzle

pročitaj...
Posted in INTERAKTIVNE PUZZLE KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO ON-LINE IGRE ZA VJERONAUK sv. Barbara

Sveta Barbara mučenica – on-line puzzle

pročitaj...
Posted in INTERAKTIVNE PUZZLE KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO ON-LINE IGRE ZA VJERONAUK sv. Franjo Ksaverski

Sveti Franjo Ksaverski – on-line puzzle

pročitaj...
Posted in INTERAKTIVNE PUZZLE KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO ON-LINE IGRE ZA VJERONAUK Sveti Nikola

Sveti Nikola biskup – puzzle on-linepročitaj...
Posted in ANĐELI INTERAKTIVNE PUZZLE KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO

Anđeo čuvar – on-line puzzle

pročitaj...
Posted in INTERAKTIVNE PUZZLE KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO ON-LINE IGRE ZA VJERONAUK

Sveti Filip i Jakov – on-line puzzle

pročitaj...