planovi za vjeronauk
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK planovi - vjeronauk VJERONAUK - OSNOVNA ŠKOLA

Interaktivni planovi i programi za vjeronauk

Interaktivni planovi i programi za vjeronauk
Mjesečni planovi za vjeronauk djelomično su interaktivni tj. linkovima povezani na predložene nastavne sadržaje. Planovi nisu zadani. Planove svatko osobno može (i treba) prilagođavati razredu u kojem predaje i nastavnim sredstvima koja ima na raspolaganju.

nastavi čitati...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK

VJERONAUK – NASTAVNI MATERIJALI ZA OSNOVNU ŠKOLU

Na ovoj stranici možete pronaći nastavne materijale za vjeronauk u osnovnoj školi. Razne priče, prezentacije, animirane filmove, radne listove, osmosmjerke, sudoku za vjeronauk, vježbe pogodi…

nastavi čitati...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK PRVI RAZRED RADNI LISTOVI - VJERONAUK

radni listovi za vjeronauk – prvi razred

RADNI LISTOVI ZA VJERONAUK PRVI RAZRED Na vjeronauku u školi – radni listić stvaranje Stvaranje po danima – slike za grupni rad Bog je stvorio planete – radni list (bojanka) Bog Stvoritelj – radni…

nastavi čitati...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK

VJERONAUK – peti razred

KATOLIČKI VJERONAUK  5 peti razred osnovne škole RADNI LISTOVI ZA PETI RAZRED                 ASOCIJACIJE – PETI RAZRED PREZENTACIJE ZA…

nastavi čitati...