radni listovi za vjeronauk – prvi razred

RADNI LISTOVI ZA VJERONAUK
PRVI RAZRED

Na vjeronauku u školi – radni listić

stvaranje

Stvaranje po danima – slike za grupni rad

Bog je stvorio planete  radni list (bojanka)

BOG STVORITELJ

Bog Stvoritelj – radni list sa kratkom sliko-pričom

Adam daje imena životinjama – radni list za vjeronauk

Anđeo čuvar – radni list

Što je stvorio Bog, a što čovjek –  bojanka/točkalica za grupni rad (46 slika)

Bog je naš Otac

Oče naš – radni list

Oče naš – radni list – nadopunjavanje pojmova, bojanka

Dani kruha i zahvalnosti

Dani kruha i zahvalnosti – radni listić

Sveci su prijatelji Božji

Sveti Luka evanđelist – radni list

Sveti Ivan Pavao II. – radni list

Svetci – radni list

Sveti Martin – radni list

* Svi sveti – spoji iste slike

* Svi sveti – prepiši riječi (imena svetaca)

Došašće

Došašće – advent– radni list za vrijeme adventa

* Došašće – radni list za učenike s poteškoćama u učenju

Sveti Nikola

Sveti Nikola – radni list sa sliko-pričom, križaljkom i labirintom

* Sveti Nikola – povezivanje slika različitim linijama za učenike s posebnim potrebama

* Sveti Nikola – povezivanje slika za učenike s posebnim potrebama

* Sveti Nikola – labirint u obliku čizmice za učenike s poteškoćama u razvoju

Božić 

Božić – radni list sa slikopričom

Božić – bojanka za grupni rad

* Božić – povezivanje slika za učenike s posebnim potrebama

* Božić 1 – povezivanje slika za učenike s poteškoćama u učenju

* Pastiri su se poklonili Isusu – radni list za učenike s poteškoćama u učenju

*  Isus se rodio u štalici – radni list za učenike s poteškoćama u učenju

Tri sveta kralja – radni list

Isus poziva učenike

Isus poziva apostole – radni list

Apostoli  – radni listić za djecu s posebnim potrebama

Apostoli – povezivanje slika

Matej apostol radni list

Dan u mojoj i nazaretskoj obitelji – radni list

Isus pomaže

Isusova čudesabojanka za grupni rad ili rad u paru

Isus posebno voli djecu

Isus voli djecu radni list 

Svađa i pomirenje

Svađa dvojice monaha – radni list sa slikopričom 

Opraštanje

Isusova prispodoba o Dobrom ocu – radni list

Moja molitva

Tko ne moli – radni list prema priči Tko ne molipriča

Molitva – radni listić za vjeronauk za djecu s posebnim potrebama

Korizma

Korizmaradni listić s križaljkom, spajanjem parova…

Korizma – radni listići za vjeronauk za djecu s poteškoćama u učenju

Križni put – bojanka za grupni rad

Veliki tjedan

Cvjetnica – radni list za prvi razred

* Cvjetnica – radni list za djecu s poteškoćama u učenju

Posljednja večeraradni list 

Dani Velikog tjedna

Uskrs

Uskrs najveći blagdanradni list 

Isusovo uskrsnućeradni list

Uskrs – radni listić za djecu s posebnim potrebama

Isusovo uskrsnuće – radni listić za djecu s posebnim potrebama

Nedjelja dan za svetu Misu i odmor – radni list

Uzašašće

Uzašašće Isusovoradni list

Marija 

Zdravo Marijo – radni list

Krštenje

Krštenje Isusovo – radni list

Sakramenat krštenja – radni list (bojanje, rezanje)

Ponavljanje gradiva

Ponavljanje gradiva prvog razreda – radni list

Ponavljanje gradiva prvog razreda vjeronauk – radni list (dvije strane)

Please wait...