Kriv oslobođen – poučna priča

Zašto Bog može opraštati grijehe? Zašto je Isus morao platiti za naše grijehe?

Mlada žena je pozvana pred sud zbog nedjela i bila je nedvojbeno kriva…
Nakon ponovljenih ispitivanja, priznala je. Sudac joj je dosudio kaznu od 500 Eura.
Tad se dogodilo nešto značajno. Proces je završio i ljudi su napuštali sudnicu. Sudac je otišao u svoj ured i skinuo sudačku halju. Otišao je do kase i uplatio 500 Eura koje je prije dosudio kao kaznu mladoj ženi.
Kazna je plaćena.
Sudac je naime bio otac osuđene, a ipak ju je morao osuditi. Za njezin prijestup morao je izreći zakonom propisanu kaznu. Morao je suditi pravedno, unatoč tome što je volio svoje dijete. Pronašao je način kako ju otkupiti i osloboditi od krivnje – kao otac, ali i kao korektna privatna osoba. Djelovao je pravedno, ali i s puno ljubavi.

U Bibliji stoji napisano:
“Plaća za grijeh je smrt”
Na smrt je osuđen svaki čovjek jer je grješnik i često je griješio. Bog je apsolutno pravedan i zato nas mora osuditi na smrt – baš svakoga. Tebe i mene.
On je pun ljubavi i zato je dao da za nas umre njegov nedužni Sin Isus Krist, da bi svaki koji u Njega vjeruje mogao biti oslobođen.
To je dobra vijest za loše ljude.
To je najbolja vijest.
Upućena je tebi.
Upućena je svakome tko je svjestan svojih grijeha…
Uzmi taj dar, uzmi ga još danas.

Please wait...