Recite mi anđeli – razmišljanje o Isusovu poslanju

Pogledajte, anđeli i recite,
jesu li sve stvari na svom mjestu
i jesam li sve dobro pripremio:
je li došlo vrijeme milosti?
    Da, Gospodine, sve je spremno!
Jeste li našli naredbu cara Augusta,
registar u vijećnici Betlehema,
gostinjac,
i jaslice sa strane,
pastire koji čuvaju stada,
zvijezdu za kraljeve s Istoka
koji dolaze sa zlatom i tamjanom u svojim prtljagama?
I mladu ženu imenom Marija?

    Da, Gospodine, sve je spremno!
    Ali, tu je i vrt maslina koje se sade u tajnosti.
    Hoćeš li nam reći ZAŠTO?

Jeste li našli dvije grlice za drugi dan u veljači,
put za bijeg u Egipat,
gradić Nazaret u Galileji,
stolarsku radionicu,
stolara,
cestu koja se penje prema Jeruzalemu
pismoznance u Hramu?
I mladu ženu imenom Marija?

    Da, Gospodine, sve je spremno!
    Ali, tu je i trideset srebrnjaka koji se broje u tajnosti!
    Hoćeš li nam reći ZAŠTO?

Recite mi, anđeli,
jeste li našli rijeku Jordan gdje Krstitelj čeka,
pustinju gdje se Sotona skriva,
sinagogu s knjigama proroka Izaije,
barke, mreže,
dvanaestoricu spremnih sve napustiti,
brdo za navještaj blaženstava?
I mladu ženu imenom Marija?

    Da, Gospodine, sve je spremno!
    Ali, tu je i bijela luđačka košulja koja se tka u tajnosti.
    Hoćeš li nam reći ZAŠTO?

Jeste li našli šest kamenih posuda za svadbu u Kani,
Jakovljev zdenac i vijenac na njegovoj ogradi,
zelenu travu na brežuljku,
dječaka s pet kruhova i dvije ribice,
prosjaka slijepog od rođenja,
kuću Lazara iz Betanije?
I mladu ženu imenom Marija?

    Da, Gospodine, sve je spremno!
    Ali, tu su i četiri željezna čavla koji se kuju u tajnosti!
    Hoćeš li nam reći ZAŠTO?

Recite mi, anđeli, jeste li našli palmine grane,
haljine,
magaricu i uz nju privezano magare,
čovjeka s krčagom vode na vratima grada,
blagovalište prostro na katu,
pregaču roba i posudu s vodom,
čašu i kruh sa stola posljednje Pashe?
I mladu ženu imenom Marija?

Da, Gospodine, sve je spremno!
    Ali, tu su i dvije drvene grede koje se ukrštavaju u tajnosti.
    Hoćeš li nam reći ZAŠTO?

Ako ste našli maslinski vrt,
trideset srebrnjaka,
bijelu luđačku košulju,
četiri željezna čavla,
dvije drvene grede pripremane u tajnosti,
reći ću vam ZAŠTO:

Nije li potrebno da Bog znade plakati?
Nije li potrebno da Bog znade trpjeti?
Nije li potrebno da Bog znade umirati?

NIJE LI SVE TO POTREBNO, JER
JA SAM LJUBAV….?!

P. Didier Rimaund, SJ

tekst preuzet sa: https:www.ursulinke.hr

Please wait...