Posted in KATOLIČKI VJERONAUK SVECI KATOLIČKE CRKVE

Margareta Ugarska – svetica rođena u Klisu

Sv. Margareta – osmosmjerka sa 15 pojmova * * * * * * * * * * * * * * * * * * *…

nastavi čitati...