Posted in KATOLIČKI VJERONAUK RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Majka Terezija – radni list za učenike s poteškoćama

MAJKA TEREZIJA – radni list za vjeronauk Radni list za vjeronauk za učenike s poteškoćama u učenju Majka Terezija. Zadatci: pročitati sliko-priču, analizirati priču, imenovati osobe…

nastavi čitati...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Kutić za vjeronauk – učenici s poteškoćama u učenju 5. razred

Majka Terezija – radni list Religija – radni list Religija – nastavi niz Biblija – radni list Praoci – radni list Abraham – radni list Jakov Ezav Josip – radni…

nastavi čitati...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Bog je tajanstven – radni list za učenike s poteškoćama

Bog je tajanstven – radni list za učenike s poteškoćama Radni list “Bog je tajanstven” za učenike s poteškoćama u učenju u trećem razredu osnovne škole….

nastavi čitati...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Isus je izliječio Bartimeja – radni materijal za vjeronauk

Isus je izliječio Bartimeja – radni materijal za vjeronauk za učenike s poteškoćama u učenju. Zadatci: pročitati sliko-priču o Bartimeju; imenovati osobe na slikama; dovršiti…

nastavi čitati...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Božja stvorenja – radni listići za učenike s poteškoćama

BOŽJA STVORENJA – radni list za učenike s poteškoćama u učenju Zadatak: iscrtavanje slika Božjih stvorenja prema isprekidanim linijama, bojanje (po želji).      …

nastavi čitati...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Na vjeronauku – radni listići za učenike s poteškoćama 1. razred

NA VJERONAUKU U ŠKOLI – radni list za učenike s poteškoćama u prvom razredu osnovne škole. ZADACI: Uz pomoć asistenta pročitati rečenicu; imenovati slike i obojati…

nastavi čitati...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA stvaranje svijeta

Stvoreni svijet – radni listići za učenike s poteškoćama u učenju

  STVORENI SVIJET – radni list za učenike s poteškoćama u učenju Zadatci za učenike: napisati riječi, spojiti parove sve sastavljeno sa slovom s.  …

nastavi čitati...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA SVETI DUJE

Sveti Duje – radni list za učenike s poteškoćama

Sveti Duje – radni list za učenike s poteškoćama u učenju Radni list za vjeronauk u drugom razredu osnovne škole Sveti Duje za učenike s…

nastavi čitati...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK KORIZMA RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Krist u Getsemanskom vrtu – bojanka točkalica

Krist u Getsemanskom vrtu – bojanka točkalica

nastavi čitati...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Kutić za vjeronauk – učenici s poteškoćama 3. razred

* Nastavi niz – vježba za vjeronauk u trećem razredu za učenike s poteškoćama u učenju * Nastavi niz 1 – vježba za vjeronauk u trećem…

nastavi čitati...
Posted in DOŠAŠĆE I BOŽIĆ KATOLIČKI VJERONAUK RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA Sveti Nikola UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Sveti Nikola – jednostavna puzzla

Sveti Nikola – jednostavna puzzla Jednostavna puzzla svetog Nikole za učenike s grafomotoričkim poteškoćama u učenju.

nastavi čitati...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA VJERSKI ODGOJ U VRTIĆU

Kartice za vjeronauk on-line – za djecu s posebnim potrebama

nastavi čitati...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Što je hiperaktivnost?

Što je to hiperaktivnost i kako je možemo prepoznati kod djece? Poremećaj pažnje s hiperaktivnošću, poznat i kao ADHD (od engl. Attention Deficit Hyperactivity Disorder),…

nastavi čitati...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

VJERONAUK – DJECA S POTEŠKOĆAMA U UČENJU

VJERONAUK – DJECA S POTEŠKOĆAMA U UČENJU Statistike pokazuju kako sve više djece ima poteškoće u učenju. Donosimo neke tekstove i materijale koji će pomoći…

nastavi čitati...