Zrnce mudrosti…

Spavao sam i sanjao da je život radost.

Probudio sam se i otkrio da je život služenje.

Dao sam se na služenje i spoznao da je služenje radost.
(Rabindranath Tagore)

Budi promjena koju želiš vidjeti.
(Mahatma Ghandi)

Tko ne zna, a ne zna da ne zna opasan je, izbjegavaj ga;

tko ne zna, a zna da ne zna dijete je, nauči ga;

tko zna, a ne zna da zna spava, probudi ga;

tko zna, a zna da zna, mudar je, slijedi ga.
(Konfucije)

Velika srca vole, a mala traže da budu voljena.
(Tagore)

Jedno jedino “evo ti” 
vrijedi više nego deset 
“neka ti nebo pomogne”.
(kineska narodna)


Zrnce mudrosti razmišljanje – pps

Spavao sam i sanjao da je život RADOST.
Probudio sam se i otkrio da je život SLUŽENJE.
Dao sam se na služenje i spoznao da je služenje radost.
I druge mudrosti posložene u prezentaciju.

Please wait...