Život nije uzaludan ako…

Ako nečiji put mogu obasjati makar i jednom zrakom svjetla,
ako nekoj duši mogu pomoći jasnije sagledati život
i tako blagosloviti brata svojega, sestru svoju, ovaj moj život nije uzaludan.

Ako s nekog obraza mogu otrti suzu ovaj moj život nije uzaludan. 

Ako čovjeka koji je zastranio mogu dovesti do istine,
i njegovo srce iznutra nadahnuti osjećajem dužnosti ovaj moj život nije uzaludan.

Ako u svoju dušu mogu usaditi osjećaj za pravdu, ljubav prema istini i ljepoti,
ako i jednog čovjeka mogu poučiti da su Bog i raj blizu ovaj moj život nije uzaludan.

Ako iz misli istisnem sumnju i strah i ako mi život bude usklađen s ljubavlju i dobrotom; uspijem li širiti svjetlo, nadu i radost ovaj moj život nije uzaludan.

Ako pomognem ukloniti duhovno sljepilo, donosim li novu radost, novu nadu, manje boli ovaj moj život nije uzaludan.

Ako uz životni put posadim stablo u čijem će se hladu odmarati umorni putnici,
i premda sama možda neću nikada uživati u njegovoj ljepoti ovaj moj život nije uzaludan.


Život nije uzaludan ako – pps

Ako nečiji put mogu obasjati makar i jednom zrakom svjetla,
ako nekoj duši mogu pomoći jasnije sagledati život
i tako blagosloviti brata svojega, sestru svoju ovaj moj život nije uzaludan.

Please wait...