Želiš li snagu s nebesa?

Koje je najkraće poglavlje u Bibliji.? – Psalam 117

Koje je  najduže poglavlje u Bibliji? – Psalam 119

Koje je poglavlje u sredini Biblije? – Psalam 118

Ispred psalma 118 nalazi se 559 poglavlja.
Iza psalma 118 nalazi se 559 poglavlja.
Ukupno je to 1118 poglavlja  

Koji je središnji redak Biblije? – Psalam 118:8

Kako glasi?

”Bolje se Gospodinu uteći, nego se uzdati u čovjeka.”  

Kako je divno znati da je Bog spreman pružiti svu sigurnost čovjeku? 

Kad je teško, ne oklijevaj. Bogu je više stalo do tebe, nego čak i tebi samom! 

Pouzdaj se u Gospodina i primi snagu s nebesa.


Želiš li snagu s nebesa – pps

Koje je najkraće poglavlje u Bibliji.? Koje je  najduže poglavlje u Bibliji? Koje je poglavlje u sredini Biblije? Koji je središnji redak Biblije? ”Bolje se Gospodinu uteći, nego se uzdati u čovjeka.” Kako je divno znati da je Bog spreman pružiti svu sigurnost čovjeku? …

Please wait...