Želim ti dar vremena

Ne želim ti bilo kakav dar  želim ti samo ono čega najmanje imaš.

Želim da imaš vremena da se zabaviš i nasmiješ.

Ako ga dobro iskoristiš, možeš učiniti štošta.

Želim da imaš vremena za rad i razmišljanje; ne samo o tebi samom,
nego i da ga daruješ drugima.

Želim da imaš vremena, ne za trku i užurbanost nego vremena da budeš zadovoljan.

Želim ti da imaš vremena ne samo da prođe, nego da imaš vremena za divljenje i vjerovanje.

Želim ti da imaš vremena da letiš prema zvijezdama. I vremena da rasteš, da sazriješ.

Želim da imaš vremena, da pronađeš novu nadu i da ljubiš.

Želim ti da imaš vremena da pronađeš sebe, da živiš svaki svoj dan, svaki svoj sat svjestan da ti je poklonjen.

Želim ti da imaš vremena i za opraštanje.

Želim ti da zaista imaš vremena – VREMENA ZA ŽIVLJENJE!

autor nepoznat


Ne želim ti bilo kakav dar – pps

Meditativna prezentacija o tome kako bi trebali koristiti vrijeme koje imamo.

Please wait...