Zašto sam se rodio? – Božićno razmišljanje

Rodio sam se kao siromah
da ti u meni možeš naći svoje bogatstvo.

Rodio sam se malen
da ti ne želiš vladati drugima.

Rodio sam se u staji
da ti naučiš posvećivati svaki prostor.

Rodio sam se u spilji
da svaki čovjek dobre volje ima pristup k meni.

Rodio sam se slabašan
da me se nikad ne bojiš.

Rodio sam se bez oružja
da ti imaš povjerenje u moju dobrotu.

Rodio sam se iz ljubavi
da ti nikad ne sumnjaš u moju ljubav.

Rodio sam se noću
da povjeruješ kako mogu prosvijetliti svaku stvarnost.

Rodio sam se gol, kaže Bog,
da se ti možeš odreći samoga sebe.

Rodio sam se kao čovjek
da se ti nikada ne sramiš biti ono što jesi.

Rodio sam se kao čovjek
da ti možeš postati Bog.

Rodio sam se kao Marijin sin
da ti možeš imati majku.

Rodio sam se kao sin kojeg je Josip prihvatio
da ti razumiješ kako je pravi otac onaj koji daruje ljubav i zaštitu.

Rodio sam se u jednostavnosti
da ti ne budeš kompliciran.

Rodio sam se ponižen
da ti možeš izbjeći svaku oholost.

Rodio sam se u skrovitosti
da ti možeš izbjegavati svako isticanje.

Rodio sam se kao dijete,
da ti naučiš biti jednostavan kao dijete.

Rodio sam se zbog tebe,
da svi možemo poći u kuću Očevu.

L. Noben

Please wait...