Zapovijed – pps prezentacija, odgoj primjerom

ZAPOVIJED – prezentacija (odgoj primjerom)

Jedna je žena dovela svog sinčića Mahatmi Gandhiju i zamolila ga: “Reci mu da više ne jede kolače.”
Lijepa prezentacija za vjeronauk – odgoj primjerom.

.

.

.


odgoj primjerom

Jedna je žena dovela svog sinčića Mahatmi Gandhiju i zamolila ga:

“Reci mu da više ne jede kolače.”

“Budi tako dobra pa ga dovedi za tri dana.”, odgovori Gandhi.

Nakon tri dana dođe žena, a Gandhi reče dječaku:

“Nemoj više jesti kolače!”

Žena upita:

“Zašto smo morali čekati tri dana da bi mu to rekao?”

Mahatma odgovori:

“Zato što sam prije tri dana i ja jeo kolače.”

Kad bi svi koji zapovijedaju, propovijedaju, preporučuju, viču i potiču odlučili činiti ono što traže da drugi čine, ovaj bi svijet bio raj na zemlji.

Please wait...