Zakonske pretpostavke vjerskog odgoja u vrtićima

VJERSKI ODGOJ U DJEČJIM VRTIĆIMA REPUBLIKE HRVATSKE
ZAKONSKE PRETPOSTAVKE

Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske ratificiran je u Hrvatskom državnom saboru (24. siječnja 1997.) i u njemu se govori o katoličkom vjerskom odgoju u predškolskim ustanovama. Čl. 1. Ugovora glasi:

1. Republika Hrvatska, u svjetlu načela o vjerskoj slobodi, poštuje temeljno pravo roditelja na vjerski odgoj djece te se obvezuje da će, u sklopu školskog plana i programa i u skladu s voljom roditelja ili skrbnika, jamčiti nastavu katoličkog vjeronauka u svim javnim osnovnim i srednjim školama i u predškolskim ustanovama, kao obvezatnog predmeta za one koji ga izaberu, pod istim uvjetima pod kojima se izvodi nastava ostalih obveznih predmeta.

ZAKON O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI
Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi stupio je na snagu 7. veljače 1997. godine. U svojim odredbama članaka 3. i 15. daje mogućnost provedbe različitih programa pa tako i vjerskog odgoja pod uvjetima koji se odnose na ustroj svih programa u predškolskoj djelatnosti. Važno je istaknuti da je ovim Zakonom predškolski odgoj postao dio sveobuhvatnog odgoja i obrazovanja, odnosno njegov podsustav.
Čl. 3. stavak 2. Zakona glasi: Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.
Članak 15. stavak 1. definira programe koji se ostvaruju u dječjim vrtićima pa tako u petoj alineji navodi programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog i športskog sadržaja. Stavkom 3. istog članka propisano je da na navedene programe suglasnost daje Ministarstvo prosvjete i športa.
UGOVOR
Programe vjerskog odgoja djece predškolske dobi u predškolskim ustanovama moguće je ustrojavati prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine, broj 10/97.) i Ugovora o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u javnim predškolskim ustanovama od 29. siječnja 1999., a samu realizaciju vjerskog odgoja u dječjim vrtićima određuje stavak 6. članka 1. i stavak 2., 3. i 4. članka 3. navedenog Ugovora i članak 15. Zakona.
Stavak 6. članka 1. navedenog Ugovora glasi:
6. Vjerski odgoj u javnim predškolskim ustanovama izvodi se za djecu čiji roditelj odnosno skrbnik o tomu dade pisanu izjavu ravnatelju predškolske ustanove.
Stavci 2., 3. i 4. članka 3. navedenog Ugovora glase:
2. Katolički vjerski odgoj u javnim predškolskim ustanovama izvodi se u okviru cjelokupnog odgoja prema programu katoličkog vjerskog odgoja predškolske djece.
3. Nastavne planove i programe katoličkog vjeronauka za javne osnovne i srednje škole te program katoličkog vjerskog odgoja za javne predškolske ustanove izrađuje Hrvatska biskupska konferencija.
4. Nastavne planove i programe iz stavka 3. ovoga članka na prijedlog Hrvatske biskupske konferencije donosi ministar prosvjete i športa.

PROGRAMI
Za veći obuhvat predškolske djece vjerskim odgojem nema zakonskih zapreka, ali se za ustroj takvih programa trebaju prirediti jasniji programi katoličkoga vjerskog odgoja za onu djecu čiji se roditelji odluče za taj program, a moći će se ostvarivati u onim sredinama gdje za to bude postojao interes roditelja i njihove djece, a pod uvjetima koji određuju ustroj svakog programa u predškolskoj ustanovi.
Znači, programi katoličkoga vjerskog odgoja u dječjim vrtićima moći će se realizirati tek nakon osiguranih kadrovskih, prostornih i financijskih uvjeta u onim predškolskim ustanovama koje ponude programe roditeljima i za koji se oni odluče pri sklapanju ugovora kod prijama djece u određeni dječji vrtić i to u sklopu:
– cjelovitog programa (koji se uglavnom i sada provodi u vjerskim katoličkim dječjim vrtićima) koji bi ostvarivale odgojiteljice s dodatnom edukacijom na teološkim studijima
ili
– kraćeg programa u sklopu redovitoga programa koji bi ostvarivale odgojiteljice s dodatnom edukacijom na teološkim studijima
ili
– kraćeg programa izvan redovitoga programa koji bi ostvarivali odgojitelji i stručni suradnici s dodatnom vjerskom edukacijom ili vjeroučitelji koji su se doškolovali za rad s djecom predškolske dobi.

ZAKON O PRAVNOM POLOŽAJU VJERSKIH ZAJEDNICA
Podjela među djecom nema i ne može ih biti, znači u dječjem vrtiću se neće događati da će neka djeca iz odgojne skupine imati vjerski odgoj, a druga ne. Naime, programe vjerskog odgoja imat će samo one odgojne skupine djece u kojima su smještena djeca onih roditelja koji su tražili vjerski odgoj za svoju djecu. Sve vjerske zajednice, koje žele provoditi vjerski odgoj za djecu predškolske dobi pripadnike te vjerske zajednice mogu zatražiti suglasnost na program, ako ispune sve uvjete prema odredbama članka 13. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica (Narodne novine, broj 83/2002.)
Citat stavak 1. članka 13. Zakona: “Na traženje roditelja ili skrbnika u ustanovama predškolskog odgoja, program predškolskog odgoja sadrži vjerski odgoj. Vjerski se odgoj ustrojava sukladno zakonu te ugovorom između vjerske zajednice i Vlade Republike Hrvatske”.

DJEČJI VRTIĆI U SPLITSKO-DALMATINSKOJ, DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ I ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA (59 ustanova – 33 osnivači JLS, 26 privatnih – 18 osnivači fizičke osobe, a 8 vjerske zajednice)

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
(18 ustanova – 12 osnivači JLS, 4 privatna – 2 osnivači fizičke osobe, a 2 vjerske zajednice i 2 PO pri OŠ)


ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA (14 ustanova – 6 osnivači JLS, 8 privatnih – 6 osnivači fizičke osobe, a 2 vjerske zajednice)

UKUPNO: 91 ustanova (12 osnivači vjerske zajednice, a samo 7 drugih ustanova ima vjerski odgoj)

UKUPAN BROJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U OVE TRI ŽUPANIJE
BROJ DJECE U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
13.062 u desetosatnom programu
622 u programu predškole
UKUPNO: 13.684
BROJ DJECE U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI
3.200 u desetosatnom programu
383 u programu predškole
UKUPNO: 3.583
BROJ DJECE U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI
2.907 u desetosatnom programu
30 u programu predškole
UKUPNO: 2.937
SVEUKUPNO: 20.204 djece (a u vjerskim programima izvan vjerskih vrtića samo 180 djece)

PRAVA DJECE
Za odgoj i obrazovanje važne su odredbe članka 13. te držimo da je dobro što je donesen i sigurni smo da će omogućiti jedinstveni pristup rješavanju pitanja vjerskog odgoja i školskog vjeronauka u sustavu školstva i to samo onim vjerskim zajednicama koje budu zakonski registrirane.
Ovim zakonom još se više štite dječja i ljudska prava u Republici Hrvatskoj.

POTREBA ZA VJERSKIM ODGOJEM
Vjerski odgoj pomaže djetetu da se na ispravan način priprema i za odgovarajući odnos prema drugim osobama, odnosno onima koji imaju neke drukčije tradicije, navike i životna usmjerenja. Tako se dijete uči na različitosti koje su sastavni dio današnjeg svijeta što predstavlja jedno veliko bogatstvo svima koji ih ispravno shvate i prihvate.
Stoga je potrebno njegovati i razvijati religioznu dimenziju djeteta i osposobljavati ga, primjereno njegovoj dobi, za otkrivanje, prihvaćanje i življenje izvornih (evanđeoskih) pozitivnih vrijednosti života u odnosu na sebe, drugoga i na poseban način Boga.
Tematski sadržaji vjerskog odgoja su:

Doček i prihvaćanje djece – svakom djetetu daje osjećaj dobrodošlice u zajednicu, prihvaćanja i ljubavi.
Stvoreni svijet i stvaranje u njemu – dani kruha, misijska nedjelja.
Kraljevstvo Božje – blagdan Svih svetih
Božić, radost Isusova dolaska na svijet – blagdan obitelji i zajednice, sv. Barbara, sv. Nikola, sv. Lucija – uzori dobrote, ljubavi, svjetlosti i darivanja
Isusovo djetinjstvo i život – Isus prijatelj djece
Otkrivanje tajne života – Dobri pastir, briga za bližnjega, skrb za potrebite
U znaku vode i svijetla – ususret Uskrslome Isusu, Isus kao «svijetlo svijeta», snaga vode u krštenju, Biblija – knjiga koja pomaže djetetu u stvaranju pozitivne slike o sebi, o bližnjemu i Bogu
Majka – majka zemlja, majka roditeljica, Marija majka
Moja kršćanska zajednica – Crkva

PO GODINAMA!
2003. godina
DV IMOTSKI (13. svibnja 2003.)
GRADSKI VRTIĆI ŠIBENIK (17. srpnja 2003.)
DV CVIT MEDITERANA, SPLIT (21. srpnja 2003.)
PO pri OŠ BRAĆA GLUMAC, LASTOVO (3. rujna 2003.)

2004. godina
DV RADOST, SPLIT (5. srpanj 2004.)

2005. godina
DV CVRČAK, SOLIN (14. veljače 2005.)
DV BILI CVITAK, SINJ (12. listopada 2005.)

UKUPNO DO SADA 88 DJEČJIH VRTIĆA PROVODI PROGRAME VJERSKOG ODGOJA S DJECOM PREDŠKOLSKE DOBI.

PONIZNOST
(Majka Terezija)
Poniznost je: govoriti što manje o sebi,
Ne miješati se u tuđe poslove,
Paziti da ne budemo znatiželjni,
Prihvaćati radosno protivljenje i ispravke,
Prelaziti preko tuđih pogrešaka,
Prihvaćati zanemarenost, zaborav i mržnju,
Ne tražiti da budemo posebno ljubljeni i prihvaćeni,
Odgovarati uljudno i kad smo izazvani,
Ne gaziti nikada ničije dostojanstvo,
Ne raspravljati ni onda kad imamo pravo,
Birati uvijek ono što je teže.

ZA KRAJ!
Pitate li se ikada, kako odgajate i obrazujete povjerenu vam djecu predškolske dobi u vašim dječjim vrtićima?
I osobno, koliko su u skladu sa životom vaše misli, riječi i djela?
Ima li dijete pravo na potpunu istinu u spoznavanju sebe, drugoga i Boga?
Tko je taj tko mu može govoriti o duhovnosti?

telefon: +385 (1) 4569 000; 4594 444
faks: +385 (1) 4594 290
e-pošta: ured@mzos.hr
Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb

Marija Ivanković, prof., načelnica u
Odjelu za predškolski odgoj
Split, 4. travnja 2006.

Please wait...

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)