Vukovar – pps prezentacija

Hrvatski san kroz žrtvu Vukovara
– pps prezentacija Vukovar 2020

Prezentacija o žrtvi Vukovara obogaćena prigodnim linkovima za sat vjeronauka, povijesti ili sat razrednika.

Vukovar u spomen žrtvama grada – pps

Prezentacija u spomen žrtvama Vukovara.
Prezentacija je obogaćena zvučnim zapisom Siniše Glavaševića stoga uključite zvučnike.
Korisno za sat vjeronauka u osmom razredu ili pak za sat razrednika.


Vukovar u spomen žrtvama Grada – pps

Prezentacija u spomen žrtvama Vukovara.
Prezentacija je obogaćena zvučnim zapisom Siniše Glavaševića stoga uključite zvučnike.
Korisno za sat vjeronauka u osmom razredu ili pak za sat razrednika.

Please wait...