Vrijeme za razmišljanje

U dnevoj Kini, kažu, neki seljak uzgajao je rižu na polju iznad kanjona. Svakog je dana više puta silazio u kanjon po vodu da bi natopio svoje polje. Onda su u Kinu došli Europljani. Učili su ljude kako će olakšati svoj mučan posao. Tako rekoše tom seljaku kako bi mogao crpkom crpsti vodu iz kanjona. Čemu tolika muka?

Seljak im uljudno odvrati: Ne budem li više nosio vodu iz kanjona, izgubit ću vrijeme – vrijeme za razmišljanje.

Please wait...