Vrijednost čovjeka – kratka priča

Kad su Al-Kavarzima, oca algebre, pitali kako bi ocijenio čovjeka odgovorio je:
– ako je čovijek pošten i moralan, to je = 1
– ako je još i šarmantan, dodamo jednu nulu i to je = 10
– ako je još i bogat, dodamo još jednu nulu, i to je = 100
– ako je i plemenitog roda, dodamo još jednu nulu, pa je = 1000
 Ako vrijednost morala  (broj 1) kod tog čovjeka nestane, ostanu samo nule, koje su bezvrijedne.
Please wait...