Veliki tjedan– radni list za vjeronauk u prvom razredu na hrvatskom i ukrajinskom jeziku.
Страсний тиждень – аркуш з хорватською та українською мовами. Перший клас.

Uskrs – radni list – na hrvatskom i ukrajinskom jeziku