Interaktivne vježbe za vjeronauk na temu Uzašašće Isusovo na nebo i Pedesetnica (Duhovi). Za učenje gradiva iz vjeronauka i ponavljanje gradiva.

Uzašašće i Duhovi (Pedesetnica) – interaktivne vježbe: kviz, nadopunjavanje riječi…