Usudi se – priča o samopouzdanju

Odluči neki car, zbog nekakvoga važnog položaja na dvoru, testirati svoje dvorjane.

Okruže ga moćni i mudri ljudi i car im reče:

– U nedoumici sam i zanima me tko je od vas u stanju to riješiti.

Odvede ih potom do jednih ogromnih vrata; toliko velika vrata još nitko nije bio vidio.

– Ovo su najveća i najteža vrata u mojem carstvu, objasni car. Može li ih koji od vas otvoriti?

Neki stanu samo izdaleka odmahivati glavom. Drugi, koje smatrahu mudracima, zagledali vrata izbliza, no onda ipak priznali kako ih ne mogu otvoriti. Na kraju se svi slože kako je zadatak pretežak i da ga ne mogu riješiti.

Tada jedan dvorjanin, ipak, priđe vratima: zagledavao ih, opipavao, gurao, nastojao pomaknuti…

Odjednom, povuče ih snažnim trzajem i gle – vrata se otvore! Bila su odškrinuta, ne i zaključana, i nije bilo potrebno ništa drugo do samopouzdanja da se to utvrdi i da se prema tome postupi.

Car objavi: – Ti ćeš dobiti položaj na dvoru. Nisi se oslonio samo na ono što vidiš. Usudio si se pokušati ono što se u početku činilo nemogućim.

Usudi se!  Mnoga su vrata odškrinuta.

prema: Pričaj mi priču (Rijavec-Miljković)


Usudi se – poučna priča

Jedan je car testirao dvorjane da provjeri koji je od njih sposoban otvoriti velika, teška. masivna vrata. Jedan jedini je uspio – onaj koji je uhvatio za kvaku i odškrinuo. Usudi se i ti – ima puno odškrinutih vrata.

Please wait...