Umnažanje kruha – Isusova čudesa

Umnažanje kruha – pps

Prezentacija o Isusovu umnažanju kruha popraćena veoma simpatičnim sličicama.
Korisno osobito u 3. razredu osnovne škole.

prezentaciju poslao fra Ivan Marić


Umnazanje_kruha_on_line-krizaljka-vjeronaukUMNAŽANJE KRUHA – on-line križaljka

On line križaljka na temu “Umnažanje kruha”.

Korisno za usvajanje vjeronaučnih sadržaja o Isusovim čudesima.

Pojmovi: čudo, kruh, ljudi, Andrija, Evanđelje…Please wait...