Uloga crkve u promicanju školstva, kulture i znanosti – on-line križaljka (slikovna)

Uloga crkve u promicanju školstva, kulture i znanosti – interaktivna vježba

Pojmovi se pojavljuju dosta velikom brzinom, igrač treba procijeniti je li pojam točan ili ne. Na kraju igre aplikacija pokazuje točne odgovore i time omogućuje samostalno učenje.

.

.


Uloga crkve u promicanju školstva, kulture i znanosti – interaktivna vježba memory

Please wait...