Učini danas – Marquez

Želiš li nešto dobro učiniti  – učini to danas.

Kad bi možda bilo istina: da te danas posljednji put vidim
s mojih bi usana potekla molitva
da mi dopusti biti – tvojim anđelom čuvarom.

Kad bi možda bilo istina: da su ovo posljednje naše minute s mojih bi usana potekle riječi: ‘Volim te!’
i ne bi bilo mog glupog pretpostavljanja da ti to znaš.

Uvijek ima neko sutra, a život nam pruža priliku danas
učiniti dobro djelo i reći: Volim Te!

Jer što ako ne dočekamo sutra i ako požalimo za danom u kojem nam je dano vrijeme
za jedan osmijeh, za jedan poljubac…
za sve ono što je dobro a za što ne nalazimo vremena.

Zato je važno biti blizu onih koje voliš, reći im na glas da ih voliš
biti dobar prema njima naći vremena za tako važne riječi:
‘Žao mi je’, Oprosti’, ‘Molim te’, ‘Hvala‘

I sve ostale riječi ljubavi koje znaš…

Nitko neće pamtiti tvoje skrivene misli.

Zato moli Boga za snagu i mudrost da ih možeš izraziti.
Pokaži svojim bližnjima kako su ti veoma potrebni… 

Gabriel Garcia Marquez


Učini danas – pps

Kad bi možda bilo istina da te danas posljednji put vidim s mojih bi usana potekla molitva da mi dopusti biti tvojim anđelom čuvarom.
Kad bi možda bilo istina…

Please wait...