U srcu – poučna priča

“Sutra ujutro”, započeo je kirurg, “ja ću otvoriti tvoje srce …” “Pronaći ćeš Isusa unutra,” prekinuo ga je dječak.

Kirurg ga je pogledao u oči i uzdahnuo. “Ja ću skalpelom otvoriti tvoje srce,” nastavio je, “kako bih provjerio koliko ga možemo popraviti…”

“Ali kada otvoriš moje srce pronaći ćeš Isusa u njemu.” Kirurg je pogledao prema roditeljima koji su tiho i zabrinuto sjedili nasuprot njima. “Kad provjerim možemo li ga popraviti, ponovo ću zašiti tvoj grudni koš i od tada ćemo planirati što nam je sljedeće za napraviti.”

“Ali pronaći ćeš Isusa u mom srcu. Biblija kaže da On živi tamo. Puno pjesmica govori o tome kako on živi tamo. Pronaći ćeš ga u mom srcu.”

Liječnik je na to rekao: “Reći ću ti što ću pronaći u tvom srcu: oštećeni mišić, slabu opskrbljenost krvlju, slabe žile i pronaći ću način kako da popravim sve to.”
“Pronaći ćeš i Isusa tamo jer On tamo živi.” nije se dao zbuniti dječak.

Sutradan nakon operacije kirurg je zabilježio: “…oštećena aorta, oštećena pulmonarna vena, razvijena degeneracija mišića. Transplantacija srca ne bi uspjela. Nema nade za oporavak. Terapija: sedativi i strogo mirovanje. Prognoza:”, tu je malo zastao, “smrt u roku od otprilike 1 godine.”

Zastao je i na glas upitao: “Zašto? Zašto si to učinio? Ti si ga stavio ovdje! Zbog tebe ga boli sada; i tako rano će umrijeti. Zašto?”

Gospodin je odgovorio i rekao, “Dječak, moje janješce, nije bio namijenjen tvome stadu na dugi rok, jer on je dio moga stada i zauvijek će biti. U mom stadu nema boli i tu je prisutna udobnost koju je tebi teško i zamisliti. Njegovi roditelji će mu se tamo pridružiti jednog dana i oni će pronaći mir, te će moje stado nastaviti rasti.”

Kirurgova ljutnja je rasla. “Ti si stvorio to dijete i to srce u njemu i dopustit ćeš da on umre za nekoliko mjeseci. Zašto?”

Gospodin je ponovo odgovorio: “Dječak, se vraća meni jer je izvršio zadaću koja mu je bila namijenjena; ja ga nisam stavio u tvoje stado kako bih ga izgubio, već kako bih ponovo vratio jedno izgubljeno janje.”

Kirurg je zaplakao.

Poslije je otišao u dječakovu sobu i sjeo pored njegova kreveta čekajući da se probudi.
Čim se probudio dječak je prošaptao, “Jesi li otvorio i pogledao moje srce?” “Jesam.” odgovorio je kirurg. “I što si pronašao tamo?” upitao je dječak. “Pronašao sam Isusa.”, odgovorio je kirurg.

Please wait...