Trebamo Isusa – došašće

Mi zaista trebamo nekoga

Koji neće izbjegavati probleme ovoga svijeta

Koji će miriti bogate i siromašne

Koji neće cijeniti ljude po boji kože i inteligenciji

Koji se neće zanimati samo za moćne i bogate

Mi zaista trebamo nekoga

Koji će istinu reći u zgodno ili nezgodno vrijeme

Koji će pokazivati put do mira

Koji će biti putokaz svim ljudima

Koji će se za nas zauzimati

Mi zaista trebamo nekoga

Koji će nas osloboditi od tuge, zabrinutosti, jada

Koji će nam dati jasan odgovor u odlučnim trenutcima

Koji će uliti smisao našem životu

Nekoga, kome se svi možemo prepustiti.

Mi zaista trebamo nekoga…

Trebamo TEBE ISUSE!


Trebamo Isusa – pps

Mi zaista trebamo nekoga koji neće izbjegavati probleme ovoga svijeta, koji će miriti bogate i siromašne….
uključite zvučnike

Please wait...