Toma Akvinski – 28. siječnja

Toma Akvinski tko je bio?

Sv. Toma Akvinski – ulomak iz TV kalendara

Molitva sv. Tome prije umnog rada

Dokaz iz gibanja o postojanju Boga – video uradak

Toma Akvinski – on-line osmosmjerka

Please wait...