Tišina – anegdota

Jednom su se djed i baka posvađali.

Baka se toliko naljutila da nije htjela razgovarati sa svojim mužem.  

Sutradan je djed zaboravio na svađu.

Ali baka se uopće nije  obazirala na njega i nije htjela govoriti.

Što god bi djed učinio da ona progovori bilo je BEZUSPJEŠNO.

 Djed se napokon dosjetio pa je počeo prevrtati po policama i ladicama.  

Nakon nekoliko minuta baka se više nije mogla suzdržati pa je uzviknula: 

“DOBRO ŠTO TRAŽIŠ?!?”

“Evo, našao sam, hvala Bogu!” – odgovi djed s nestašnim smješkom.  

“Tražio sam tvoj glas!!!” 

A. de Mello 

“Budite lukavi kao zmije a bezazleni kao golubovi!”


Tišina – priča o međuljudskim odnosima – pps

Kratka, poučna prezentacija o međuljudskim odnosima.
“Budite lukavi kao zmije a bezazleni kao golubovi”!

Please wait...