Putem ponuđenog linka možete preko internet servisa You Tube pregledati ulomak igranog filma “ja sam kruh života” u trajanju od 7 minuta.