I njima svanut će sunce i njima svanut će dan, nestat će zavjesa tame, nestat će varljivi san. Tamo gdje palme cvatu tamo ja želim poć', ja želim svijetu reći: kraljuje Gospod Bog.

TAMO GDJE PALME CVATU – mp3

 

I njima svanut će sunce
i njima svanut će dan,
nestat će zavjesa tame,
nestat će varljivi san.

Tamo gdje palme cvatu
tamo ja želim poć’,
ja želim svijetu reći:
kraljuje Gospod Bog.

Otkrit će istinu pravu,
okrit će Gospoda svog,
radost će smijeniti tugu,
prekriti svaku će bol.

Tamo gdje palme cvatu…