Tajna istinske sreće

depresija – pixabay free

Neki je mladić potrošio svoju baštinu koju je naslijedio. Kao što obično u takvim slučajevima biva, u trenutku kad je ostao bez novaca, otkrio je da je i bez prijatelja.
Potrošivši sve vlastite zalihe, potraži mudra čovjeka i reče mu: “Što će biti od mene? Nemam ni novca ni prijatelja.”
“Ne brini se, sinko. Poslušaj što ću ti reći: sve će ponovno biti dobro.”
Nada zaiskri u mladićevim očima. “Hoću li ponovo biti bogat?”
“Ne. Naučit ćeš se biti bez novca i biti sam.”


Tajna istinske sreće – pps

Neki je mladić potrošio svoju baštinu koju je naslijedio. Kao što obično u takvim slučajevima biva, u trenutku kad je ostao bez novaca, otkrio je da je i bez prijatelja.
Potrošivši sve vlastite zalihe, potraži mudra čovjeka i reče mu: “Što će biti od mene? Nemam ni novca ni prijatelja.” Kratka priča posložena u prezentaciju.

Please wait...