Posted in KATOLIČKI VJERONAUK PPS PREZENTACIJE ZA VJERONAUK

Početi od samoga sebe

Bože, ako sam ne mogu ustati, ne mogu ni druge nositi. Ako sam sebe ne mogu prihvatiti ne mogu ni druge prihvatiti. Ako sam sebi…

nastavi čitati...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK

Deset najčešćih zabluda o čistilištu

1. Čistilište je samo pobožna predaja i nije dio katoličkog nauka.
Netočno, ono je dio svete predaje Crkve, jasno izražene u Svetom Pismu i kroz nauk crkvenih otaca i sabora kroz povijest.

2. U Bibliji se nigdje ne spominje čistilište.
Pogrešno. Iako se riječ „čistilište“ doslovno ne spominje, prisutno je učenje u pogledu čistilišta, recimo u 12. poglavlju 2. knjige o Makabejcima (kada se u Hramu prikazuju žrtve u ime poginulih vojnika koji su počinili grijeh praznovjerja),

nastavi čitati...