Posted in KATOLIČKI VJERONAUK ON-LINE IGRE ZA VJERONAUK SVECI KATOLIČKE CRKVE

Sveta Cecilija – on-line vježbe

nastavi čitati...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK PRIGODNI MATERIJALI SVECI KATOLIČKE CRKVE

Sveta Cecilija 22. studenoga

SVETA CECILIJA zaštitnica glazbe, pjesnika, slijepih SVETA CECILIJA – tko je bila sv. Cecilija Sveta Cecilija – on-line vježbe Sveta Cecilija – osmosmjerka sa 23 pojma…

nastavi čitati...