Posted in KATOLIČKI VJERONAUK PPS PREZENTACIJE ZA VJERONAUK ZANIMLJIVI TEKSTOVI ZA VJERONAUK I SLOBODNO VRIJEME

Svećenik je uvijek kriv!

Svećenik je uvijek kriv! – Ako propovijeda koju minutu više, onda je brbljavac.
– Ako za vrijeme propovijedi govori glasno, onda viče.
– Ako ne govori glasno, onda se ništa ne razumje.
– Ako ima vlastiti auto, onda je svjetovan i kapitalist.
– Ako nema vlastiti auto, onda nije suvremen.

nastavi čitati...