Posted in KATOLIČKI VJERONAUK PRIGODNI MATERIJALI

BLAŽENA OZANA KOTORSKA

(27. travnja) Tko je bila bl. Ozana? Blažena Ozana Kotorska – ulomak TV kalendara Zazidana djevica – osmosmjerka sa 18 pojmova o blaženoj Ozani Kotorskoj Blažena Ozana – osmosmjerka sa…

pročitaj...