Posted in APOSTOLI KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO ON-LINE IGRE ZA VJERONAUK sveci

Sveti Andrija apostol – on-line osmosmjerka

Sveti Andrija Apostol Word Search Puzzle » word search generator

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO ON-LINE IGRE ZA VJERONAUK OSMOSMJERKE ZA VJERONAUK sveci VJERONAUK - UČENJE KROZ IGRU

Sv. Nikola Tavelić on-line osmosmjerka

Interaktivna osmosmjerka sa 24 riječi o sv. Nikoli Taveliću prvom hrvatskom svecu. Ponovnim učitavanjem stranice pojavljuje se nova skupina pojmova. Igra je korisna za razvijanje…

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO OSMOSMJERKE ZA VJERONAUK

OSMOSMJERKE – VJERONAUK

O S M O S M J E R K E – vjeronauk i slobodno vrijeme ANKETA o osmosmjerkama na ovim stranicama USKRSNE OSMOSMJERKE Uzašašće i…

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO OSMOSMJERKE ZA VJERONAUK

slikovne osmosmjerke za vjeronauk

OSMOSMJERKE ZA VJERONAUK I SLOBODNO VRIJEME (s l i k o v n e) Osmosmjerka je nastavno sredstvo za usvajanje pojmova; vježbanje strpljenja; čitanje; uočavanje;…

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO OSMOSMJERKE ZA VJERONAUK

OSMOSMJERKE ZA VJERONAUK I OPĆU KULTURU – SVETI OTAC PAPA

Franjo – mala osmosmjerka sa 15 pojmova Papa Franjo – mala osmosmjerka sa 16 pojmova Franjo prvi – osmosmjerka sa 19 pojmova Jorge Mario Bergoglio – prigodna osmosmjerka sa 31 pojmom o…

pročitaj...
Posted in BOGOJAVLJENJE DOŠAŠĆE I BOŽIĆ KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO

Božićne osmosmjerke za vjeronauk i slobodno vrijeme

BOŽIĆNE OSMOSMJERKE za vjeronauk i slobodno vrijeme Božić – blagdan mira – slikovna osmosmjerka sa 17 pojmova Božić – blagdan mira – prigodna osmosmjerka sa…

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO PRIGODNI MATERIJALI SVECI KATOLIČKE CRKVE

Sveta Cecilija 22. studenoga

SVETA CECILIJA zaštitnica glazbe, pjesnika, slijepih SVETA CECILIJA – tko je bila sv. Cecilija Sveta Cecilija – on-line križaljka Sveta Cecilija – osmosmjerka sa 23 pojma…

pročitaj...