Posted in KATOLIČKI VJERONAUK RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Majka Terezija – radni list za učenike s poteškoćama

MAJKA TEREZIJA – radni list za vjeronauk Radni list za vjeronauk za učenike s poteškoćama u učenju Majka Terezija. Zadatci: pročitati sliko-priču, analizirati priču, imenovati osobe…

nastavi čitati...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK SVECI KATOLIČKE CRKVE

Majka Terezija – 5. rujna

Majka Terezija – 5. rujna

nastavi čitati...