Posted in KATOLIČKI VJERONAUK SVECI KATOLIČKE CRKVE

Sv. Karlo Boromejski

U plavetnim vodama jezera Lago Maggiore zrcale se Boromejski otoci. nekoć su bili gole stijene, a sad su na njima parkovi s gajevima palmi i…

nastavi čitati...