Posted in KATOLIČKI VJERONAUK VUKOVAR

U katedralu

U katedralu jedne teške noći, Uđoh tiho i priđoh do oltara. Sa zvonika ječahu zvona stara, Htio sam duši molitvom pomoći. Kad tamo pri tamnom…

nastavi čitati...