SVI SVETI I DAN SPOMENA NA MRTVE


DIGITALNE VJEŽBE – SVECI KATOLIČKE CRKVE

Vojnik Petar – poučna priča (Bruno Ferrero)    /   Vojnik Petar – pitanja vezana uz priču

Sveci nebeski zaštitnici – pps

Svetci – radni list 

* Svi sveti – radni materijal za učenike s poteškoćama (spajanje slika, prepisivanje imena svetaca, prepoznavanje)

Hrvatski sveci i blaženici  pps

Kako nacrtati svijeću s plamenom – video upute

Sveti Martin – radni list

     

Doviđenja gospodine Tas – prigodna priča Bruna Ferrera

Sveci – radni list

Sveti – mala slikovna osmosmjerka sa 10 pojmova

Sveti – mala osmosmjerka sa 10 pojmova (isti pojmovi kao i u slikovnoj osmosmjerci)

Raj nebeski  prigodna osmosmjerka za niže razrede osnovne škole

       

SVECI nebeski zaštitnici – pps

Sveci Božji – radni list sa slikovom osmosmjerkom

* Svi sveti – radni list za učenike s poteškoćama

Priča o vjetru i vojniku – priča

Nitko nije došao natrag – priča o postojanju pakla i pps

Isus ozdravlja stotnikova slugu – pps

Sveci Božji – slikovna osmosmjerka sa 19 pojmova

Svi sveti – osmosmjeka sa imenima 17 svetaca Katoličke crkve

Sveci – osmosmjerka sa 14 imena svetaca Katoličke crkve

       

Istočni grijeh – pps

Na drugoj strani – priča i pps

Priča o vilin konjicu – pps (pokojnici žive)

Svi sveti – radni list

* Svi sveti – radni materijal za učenike s poteškoćama

Svet – osmosmjerka sa imenima 18 svetaca Katoličke crkve 

Svetac – osmosmjerka sa imenima 17 svetaca Katoličke crkve 

Svi sveti – pps

Svi sveti – radni list

Ovako žive sveci

Ovako žive sveci – ilustracija

Živjeti svaki dan – kratka priča i pps

Smrt čeka u Samari – kratka priča o neizbježnosti smrti

           

Lijepa kuća – pps

Dvorska luda – kratka priča i pps

Nebeski zaštitnici – radni list

Prvi studeni – osmosmjerka 

       

33 pitanja Svi sveti – interaktivni kviz   /     KVIZ U pdf-u

Na tri pucam – poučna priča o praznovjernom vjerovanju u duhove

Noć vještica?

Svi sveti – radni list baziran  na osmosmjerci

       

* UČENICI S POTEŠKOĆAMA U UČENJU

Dušni dan u hrvatskoj kršćanskoj baštini – e-book

Krunica za duše u čistilištu

Svi sveti i Dušni dan – kratki dokumentarni film

Lazarova smrt i uskrsnuće – animirani film

Isus jači od bolesti i smrti – animirani film 25 minuta

Isus je oživio sina udovice iz Naina – ulomak animiranog filma

Svi sveti i Dušni dan – kratka video animacija

Noć vještica – tumačenje u video animaciji

Što se događa kad umremo – video uradak

Oči u oči – mp3

Ovako žive sveci

Ovako žive sveci – ilustracija

33 pitanja Svi sveti – interaktivni kviz   /    KVIZ U pdf-u

Noć vještica?

Deset najčešćih zabluda o Čistilištu

Bogataš i Lazar strip

Puzzle za printanje: Sveti Ante PadovanskiSveta KatarinaSveti Martin 

Please wait...