Svi Isusa molimo (narodna molitva)

Svi Isusa molimo i njemu se klanjamo,

Da nam grihe oprosti

Sve od naše mladosti

O, Isuse, primili,

Blagoslov nam udili.

Ti nam budi svaku noć,

S Majkom dragom u pomoć.

O, Marijo pridraga,

Majko naša priblaga,

Mi se Teb’ utičemo i Tebe pohodimo.

Da nas tužne pogledaš,

Da nam zdravlje svakom daš.

Faljen Isus s Marijom,

Majkom Božjom Divicom.

tekst preuzet sa: narodni.net

Please wait...