Svetom Nikoli – recitacija

Pogledajte djeco sada,
Nikola nam sveti stiže,
Svakog trena prema nama,
Sve je bliže, bliže, bliže.

On darova mnogo nosi,
Pa ne može brzo ići,
Teško mu je, jedva hoda,
Kasnije će malo stići.

Kada dođe svi ga lijepo,
Od sveg srca pozdravimo,
I na lijepim darovima,
Toplu hvalu uputimo.

Please wait...