Sveti Nikola zaštitnik?

Sveti Nikola zaštitnik?

Sveti Nikola, biskup iz Myre, poznatiji kao Nikola iz Barija svetac je katoličke i pravoslavne crkve, a zaštitnik  je: djece, djevica, dječaka-zborskih pjevača, učenika i učitelja, hodočasnika i putnika, moreplovaca, ribara i trgovaca ribom, seljaka i mesara, pekara i mlinara, trgovaca žitom i sjemenjem, trgovaca, bačvara, pivara i pekača rakije, gostioničara i trgovaca vinom, tkalaca, izrađivača traka i proizvođača dugmadi, trgovaca čipkom i suknom, radnika u kamenolomu i klesara, ljekara, svjećara, trgovaca mješovitom robom, proizvođača i trgovaca parfema, odvjetnika, bilježnika, sudaca i zatvorenika, vatrogasaca; zaštitnik sretne ženidbe; pomoćnik u opasnosti od vode i u nevolji na moru, protiv krađe i za pronalaženje ukradenih stvari, pomoćnik kod nepravednih sudskih presuda, zaštinik mnogih gradova i cijele Rusije, pomoćnik u nevolji.

izvor: http://www.studentnet.hr

Please wait...