Sveti Martin – radni list za vjeronauk u trećem razredu

Sveti Martin – radni list za vjeronauk

Radni list sveti Martin baziran na kratkom animiranom filmu Priča o svetom Martinu.

Zadatci: posložiti slike prema video zapisu, nadopuniti rečenice, riješiti osmosmjeku, obojiti sliku prema poljima… 

animirani film

Rating: 1.0/7. From 1 vote.
Please wait...