Sveti Juraj i sveti Marko – prigodni materijali za vjeronauk

SVETI JURAJ I SVETI MARKO

SVETI JURAJ – svetac i mučenik

Sveti Juraj – osmosmjerka sa 18 pojmova

Sveti Juraj – osmosmjerka sa 20 pojmova

Sveti Juraj – labirint

Sveti Juraj ubija zmaja – puzzle od 10 komada za ispis

Svetojurjevska problematika u Hrvata i sveti Juraj na reljefu crkve u Žrnovnici– e-book

Putem ponuđenog linka možete preko internet servisa You Tube pogledati kratki video ulomak iz TV kalendara o sv. Jurju rimskom legionaru, svecu i mučeniku Katoličke crkve.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


TKO JE BIO SVETI MARKO?

Sveti Marko – osmosmjerka sa 16 pojmova za ispis

Sveti Marko– puzzle 6 komada za ispis

Simboli svetoga Marka – labirint za ispis

Sveti Marko evanđelist – labirint za ispis

On-line kviz sa 13 pitanja na temu svetoga Marka Evanđelista:

Please wait...