Sveti Ivan Pavao II – radni list za vjeronauk

SVETI IVAN PAVAO II – radni list

Radni list Sveti Ivan Pavao II za vjeronauk u drugom razredu osnovne škole. Zadatci za učenike: pročitati tekst, riješiti osmosmjerku, riješiti križaljku, spojiti parove, nadopuniti rečenice ponuđenim riječima. Prigodni materijal povodom blagdana sv. pape Ivana Pavla.

Please wait...